Politika privatnosti

Početna stranica > Politika privatnosti >

Osobni podaci posjetitelja naših stranica
Istraturist Umag d.d. poštuje privatnost svojih posjetitelja. Svi osobni podaci i e-mailovi prikupljeni putem kontaktnih obrazaca smatraju se povjerljivom informacijom i poslovnom tajnom te se kao takvi ne mogu ustupiti trećim licima.

Na ovaj način prikupljeni podaci služe isključivo radi:
- što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
- osiguranja pružanja tražene usluge
- promocije naših usluga
- interne statističke obrade podataka;

Istraturist Umag d.d. odgovorno jamči da će isti podaci biti korišteni samo u tu svrhu.

Vrijeme trajanja zaštite privatnosti
Zaštita privatnosti Vaših podataka postoji trajno. U svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Na sva ostala pitanja zaštite privatnosti primjenjuju se hrvatski propisi o zaštiti osobnih podataka.

Sadržaj zaštite privatnosti
Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan društva Istraturist Umag d.d. bez Vaše dozvole, osim:

1. u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,
2. u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili tjelesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka
3. u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu
4. u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke ( čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka )
5. u slučajevima kada je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcioniranje stranica. U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, druga strana se Istraturistu obvezuje na čuvanje poslovne tajne.
6. u slučaju eventualne prodaje ili prijenosa interesa Istraturista Umag d.d., zadržavamo pravo prodaje ili prenošenja Vaših podataka trećoj strani koja:
a) provodi svoje poslovanje u okviru sličnih aktivnosti ili usluga,
b) pristaje biti interesni sljednik Istraturista Umag d.d. u pogledu očuvanja i zaštite prikupljenih podataka te
c) pristaje na obveze ove politike o zaštiti osobnih podataka.

Istraturist Umag d.d. strogo se pridržava načela 'no spam'. Za slanje specijalnih ponuda i akcija potrebno je Vaše posebno dopuštenje. Istraturist Umag d.d.  ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku nastale zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Tajnost podataka
Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju.

Promjena podataka
U svakom nam se trenutku možete javiti ukoliko ste promijenili svoju e-mail adresu ili neki drugi podatak na temelju kojeg Vas kontaktiramo. Do tog trenutka u navedene se svrhe koriste Vaši trenutni podaci.

Vaša suglasnost
Ispunjavanjem osobnih podataka (ime i prezime, e-mail adresa) u aplikacijskom računu (account) na Facebook stranici te na internetskim stranicama www.umagtennisacademy.com i klikom kojim ˝Prihvaćate uvjete korištenja ˝ jamčite da su podaci koje ste pružili točni te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše politike privatnosti. Također, ujedno se smatra da ste dali svoju suglasnost za korištenje tih Vaših osobnih podataka na način i u svrhe navedene ovim dokumentom. U slučaju da tu suglasnost ne želite dati, dužni ste nam bez odgode dostaviti pisanu obavijest o tome.

Transparentnost
U slučaju izmjena naše politike privatnosti, sve promjene bit će objavljene na ovim stranicama. Navedene promjene će vrijediti i u našem međusobnom odnosu kao da su postojale prije Vašeg ulaska na mailing listu, ukoliko su u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima i ukoliko Vas ne zakidaju u nekim stečenim pravima.


Partneri