Tel: +385 52 701 092

Opći podaci

Početna stranica > Opći podaci >

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam
Sjedište: Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska
Upisano u registar trgovačkog suda u Pazinu pod brojem MBS: 040020834
OIB: 57444289760
PDV identifikacijski broj: HR57444289760
Računi:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN: HR1623400091100017577
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN:HR7923600001101325211
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR8124020061100389462
ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR7325000091101010729
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081135054215
ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d.Umag IBAN: HR7323800061110009038


Partneri